Tiến độ thanh toán


Tiến độ thanh toán dự án

Hiện nay tiến độ thanh toán Ct15 Việt Hưng Green Park được chia làm 5 đợt. Thời gian đóng tiền khá giãn, tạo điều kiện cho khách hàng đặt mua căn hộ.

Dưới đây là tiến độ thanh toán dự kiến, mời khách hàng tham khảo:
Tiến độ thanh toán Việt Hưng Green Park

Tiến độ thanh toán Việt Hưng Green Park