Mặt bằng thiết kế Việt Hưng Green Park


Tìm hiểu mặt bằng thiết kế Việt Hưng Green Park

Chung cư CT15 Việt Hưng Green Park được thiết kế bởi Moore Ruble Yudell với tiêu trí xanh và thân thiện môi trường. Nên tất cả căn hộ Việt Hưng Green Park đều được tích hợp thêm logia và ban công để hướng gió và nắng vào căn hộ, tiết kiệm năng lượng, điều hòa không khí và tạo cảnh quan lãng mạn trước phòng khách.

Mặt bằng thiết kế Việt Hưng Green Park

Mặt bằng thiết kế Việt Hưng Green Park

MẶT BẰNG THIẾT KẾ TÒA 18T1 & 18T2 GIỐNG NHAU VIỆT HƯNG GREEN PARK

Mặt bằng tòa 18T1

Mặt bằng tòa 18T1

MẶT BẰNG THIẾT KẾ TÒA 18T2 VIỆT HƯNG GREEN PARK

Mặt bằng tòa 18T2

Mặt bằng tòa 18T2

MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ TÒA 18T1 & 18T2 VIỆT HƯNG GREEN PARK

Thiết kế căn 1 và 5

Thiết kế căn 1 và 5

=> Mặt bằng căn hộ 01 – 05 chung cư Việt Hưng Green Park

Diện tích 126,7 m2

 • Phòng khách + ăn: 25,5 m2
 • Phòng bếp: 13,5 m2
 • Phòng chính: 19 m2
 • Phòng ngủ 1: 13 m2
 • Phòng ngủ 2: 12,5 m2
 • Vệ sinh chính: 4 m2
 • Vệ sinh chung: 4,8 m2
Thiết kế căn số 2 và 6

Thiết kế căn số 2 và 6

=> Mặt bằng căn hộ 02, 06 Việt Hưng Green Park

Diện tích: 97,2 m2

 • Phòng khách + ăn: 25,5 m2
 • Phòng bếp: 7m2
 • Phòng chính: 17m2
 • Phòng ngủ 1: 16,5 m2
 • Vệ sinh chính: 4m2
 • Vệ sinh chung: 6m2
Thiết kế căn số 3 và 7

Thiết kế căn số 3 và 7

=> Mặt bằng căn hộ 03, 07 chung cư Việt Hưng Green Park Long Biên

Diện tích: 97,2 m2

 • Phòng khách + ăn: 23,5 m2
 • Phòng bếp: 7m2
 • Phòng chính: 17m2
 • Phòng ngủ 1: 16,5 m2
 • Vệ sinh chính: 4m2
 • Vệ sinh chung: 6m2
Thiết kế căn số 4 và 8

Thiết kế căn số 4 và 8

=> Mặt bằng căn hộ 04, 08 chung cư Việt Hưng Green Park Long Biên

Diện tích: 124,7 m2

 • Phòng khách + ăn: 25,5 m2
 • Phòng bếp: 13,5 m2
 • Phòng chính: 19 m2
 • Phòng ngủ 1: 13 m2
 • Phòng ngủ 2: 12,5 m2
 • Vệ sinh chính: 4m2
 • Vệ sinh chung: 4,8 m2